آرتیمان حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات آرتیمان” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی آرتیمان ArtimanAds.ir به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

آخرین نسخه به روز شده از این سند با کلیک روی پیوند “شرایط و ضوابط استفاده” که در انتهای صفحات وب سایت آرتیمان، قابل مشاهده و دریافت است.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری(که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم های آنلاین ثبت سفارش، فرم های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات آرتیمان و سفارش های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات آرتیمان از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی ” خواهد بود.

 

خدمات آرتیمان در مقابل دریافت فی، و تحت شرایط و ضوابط حاکم بر این سند که در ذیل آمده است، به مشتری عرضه می شود :

 

تدارک خدمات آرتیمان

خدمات آرتیمان شامل موارد زیر است:

هر گونه عملی از قبیل آماده سازی، نصب، راه اندازی، اتصال، نگهداری، قطع، وصل، که در مورد حساب کاربری مشتری، انجام شود.

هر گونه استفاده مشتری، یا هرگونه دسترسی داده شده به مشتری، برای مقاصد محاسباتی، ارتباط مخابراتی، نرم افزار، اطلاعات، سخت افزار، و تجهیزات فراهم شده بوسیله آرتیمان یا زیرمجموعه ها و نمایندگان آرتیمان، را در بر می گیرد.

هر گونه عمل یا تدارکی  در مورد خدمات که در رابطه با میزبانی وب و ثبت دامنه بوسیله آرتیمان به مشتری داده می شود، بدون توجه به مدت و اینکه هزینه آن پرداخت شده یا خیر.

هر گونه تدارکی که از طرف آرتیمان برای مشتری در مورد فضا، اتصال اینترنتی و انرژی الکتریکی فراهم می شود.

هر گونه دسترسی یا استفاده که در ارتباط با وب سایت فراهم گردد.

هر گونه خدمتی که در این سند از آن یاد شود.

هر گونه خدمتی که بوسیله آرتیمان برای مشتری فراهم گردد، فارغ از اینکه مشتری از آن استفاده کند یا خیر.

هر خدمات دیگری مرتبط با آرتیمان که مشتری استفاده می کند چه بوسیله آرتیمان به مشتری پیشنهاد گردد، و چه از طرف آرتیمان برای مشتری فراهم شده باشد.

اصلاح قیمت ها و فی خدمات. آرتیمان ممکن است فی هر گونه خدمات آرتیمان را بدون اطلاع قبلی مشتری، اصلاح نماید.

مدیریت و نسخه پشتیبان اطلاعات. به جز مواردی که آرتیمان صریحاً به صورت کتبی متعهد گردد، مشتری منفرداً و کاملا مسوول مدیریت و تهیه نسخه پشتیبان از همه اطلاعات خود و نیز به روزرسانی، ارتقاء و نصب وصله های نرم افزاری، برای نرم افزارهای مرتبط با خدمات آرتیمان و مورد استفاده خود است

دوره زمانی عملیات نگهداری.آرتیمان ممکن است دوره های زمانی عملیات نگهداری، حداقل به صورت هفتگی داشته باشد که  مشتری آن را  می پذیرد و با آن موافق است. مشتری درک می کند و موافق است که در هنگام عملیات نگهداری، برخی یا همه خدمات مشتری، ممکن است موجود نباشند. مشتری همچنین درک می کند و موافق است که آرتیمان حق دارد، عملیات نگهداری اضطراری در هر زمان که صلاح بداند، انجام دهد و در هنگام آن برخی یا همه خدمات مشتری ممکن است موجود نباشند.

اعطای مجوز تنها برای تصرف. مشتری می پذیرد که مشتری هیچ گونه ادعای تملکی در مورد هرگونه تجهیزات اعطایی به مشتری بوسیله آرتیمان ندارد و مشتری موافق است که هرگونه تدارک تجهیزات تنها به مشتری مجوز تصرف آن تجهیزات را می دهد. پرداختهای مشتری برای تجهیزات هیچ گونه حق مالیکتی درمورد آن تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.

ثبت دامنه. خدمات ثبت دامنه آرتیمان شامل اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات مربوطه (Registrar) است،  که برای دامنه ir مرکزپژوهشگاه دانشهای بنیادِین ایران وبا سایت nic.ir فعال است. هیچ گونه تضمینی وجود نخواهد داشت و آرتیمان اعطای هرگونه تضمینی در این زمینه را رد میکند که درخواست خاصی برای ثبت دامنه از طرف ثبات مربوطه (Registrar)، پذیرفته شود، تصویب شود و ثبت گردد. مشتری درک می کند و موافق است که هر نام دامنه تنها یک بار ثبت می گردد. بنابراین مسوولیت فراهم ساختن اطلاعات دقیق کاملا بر عهده مشتری است. مشتری درک می کند که فی پرداختی ثبت دامنه سایر کشورها (به غیر از ایران) حتی اگر ثبت دامنه آنها رد شود، غیر قابل بازگشت است(چرا که فی تنها برای اعطای تقاضای ثبت دامنه به ثبات آن کشور دریافت می گردد). مشتری درک می کند و می پذیرد که هر ثبات خاصی ممکن است هزینه های جانبی دیگری داشته باشد که مشتری آن را پرداخت خواهد کرد.

خدمات و محصولات اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی). مشتری می پذیرد و موافق است که هر گونه توصیه انجام شده بوسیله کارمندان آرتیمان برای استفاده از خدمات و محصولات اشخاص ثالث، تنها توصیه آن کارمندان است و ربطی به آرتیمان ندارد. آرتیمان تضمینی در مورد جامعیت و یا کیفیت خدمات و محصولات آن اشخاص ثالث نمی دهد.

حق آرتیمان برای جلوگیری و قطع. اگر مشتری مفاد این سند را نقض نماید، بدون توجه به اینکه قبول مفاد این سند ممکن است قرارداد یا موافقتنامه دیگری را نقض کند،  آرتیمان ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً، از دادن خدمات به او (چه بالقوه، جدید یا موجود) امتناع کند و یا خدمات او را با یا بدون اطلاع قبلی قطع نماید.

 

صندوق های پست الکترونیک (Email)

همه صندوق های پست الکترونیک (شامل صندوقهای POP) که برای 12 ماه متوالی هیچگونه Login به آن انجام نشده باشد، بی استفاده پنداشته خواهد شد و آرتیمان حق حذف آن صندوق و یا نامه های الکترونیکی داخل آن را خواهد داشت.

دو هفته پیش تر، آرتیمان نامه ای به پست الکترونیک اصلی خواهد فرستاد و به وی اطلاع خواهد داد چنانچه صاحب صندوق پستی بی استفاده، ظرف دوهفته به صندوق خود وارد (Login)  نشود، آن صندوق حذف خواهد شد.

آرتیمان حق حذف محتویات موجود در فولدر هرزنامه(Spam)  که بیش از 30 روز از عمر آنها می گذرد، را دارد.

 

استفاده از خدمات آرتیمان

حساب کاربری مشتری. تنها مشتری می تواند از حساب کاربری مشتری استفاده کند که این حساب همه اطلاعات مالی مربوط به خدمات مشتری و نیز فضای خاص در وب سرور که آرتیمان درجهت اعطای خدمات به مشتری برای او تخصیص داده است، در بر می گیرد. مشتری حق انتقال، فروش، اجاره، تخصیص بخش یا همه این حساب کاربری را به هر نحوی، به شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگر ندارد، مگر آنکه از آرتیمان رضایت نامه کتبی در مورد آن دریافت کند.

گذرواژه (Password)مشتری. مشتری موافق است که گذرواژه امنی برای حساب کاربری خود داشته باشد. مشتری منفرداً مسوول تغییر و نگهداری گذرواژه مشتری است تا امنیت دسترسی به حساب کاربری مشتری تامین گردد. مشتری منفرداً مسوول فاش نشدن گذرواژه خود است و آرتیمان درباره آن مسوولیتی ندارد. اگر مشتری گذرواژه خود را فراموش کند یا  گم کند یا نیاز به گذرواژه جدیدی پیدا کند، مشتری موافق است که همه معیارها و فرایندهای حفاظتی آرتیمان را برای احراز هویت طی نماید. مشتری درک می کند و موافق است که اگر نتواند هویت خود را ثابت کند و یا رضایت امنیتی آرتیمان را (بنا به صلاحدید آرتیمان منفرداً) در مورد احراز هویت خود تامین نماید، آرتیمان این حق را برای خود محفوظ می دارد تا از بخشی یا همه  درخواستهای مشتری مرتبط با خدمات آرتیمان و حساب کاربری او جلوگیری کند.

مالکیت حساب کاربری مشتری و وب سایت مشتری. مشتری می پذیرد، تضمین می کند و موافق است که مالک حساب کاربری مشتری تنها شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که نام او در بانک اطلاعاتی آرتیمان به عنوان مالک حساب کاربری مشتری(مالک حساب) آمده است. تنها مالک حساب ممکن است تغییر(شامل تغییر مالک) در حساب کاربری مشتری با اطلاع کتبی آرتیمان ایجاد کند.  مشتری همچنین می پذیرد و موافق است که صاحب قانونی وب سایت میزبانی شده تحت حساب کاربری مشتری تنها مالک حساب خواهد بود مگر در مواردی که مشتریِ مشتری صاحب وب سایت باشد.در مواردی که در مالکیت حساب کاربری مشتری و یا وب سایت شبهه ای وارد شود،  مشتری می پذیرد در کلیه موازین و معیارها و فرایندهای امنیتی آرتیمان(شامل روالهای احراز هویت آرتیمان)، همکاری کند و به آن پایبند باشد.

استفاده قانونی و اخلاقی مشتری. مشتری موافق است که در استفاده از خدمات آرتیمان، قوانین مربوطه ( نه محدود ولی شامل قوانین کشوری)  را رعایت نماید واز این خدمات جهت مصارف غیراخلاقی، افتراآمیز و خلاف خط مشی آرتیمان، استفاده نکند.

تضمین ها و مسوولیت های مشتری. مشتری می پذیرد و موافق است که آرتیمان تنها مرجع تشخیص آنست که مشتری مفاد این سند را نقض کرده یا خیر. مشتری منفرداً مسوول هر مساله قانونی است که در رابطه با استفاده مشتری از خدمات آرتیمان به وجود می آید. مشتری تضمین می کند و متعهد می شود که حقوق لازم برای استفاده یا اجازه برای استفاده هر چیزی که بر بستر خدمات آرتیمان استفاده می کند را، دارا است و این استفاده، توزیع، عرضه، انتقال و یا نمایش هرگونه اطلاعات برای عموم شامل موارد زیر نیست و نخواهد بود:

مخدوش کردن بالفعل و بالقوه هر گونه حقی از اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) شامل، حق مولف، حق اختراع، علائم تجاری، اسرار تجاری یا هر حق مالکیت دیگری.

انجام بالفعل و بالقوه تخلف شامل تبلیغات دروغ، رقابت ناسالم، افترا، تعرض به حریم خصوصی اشخاص(حقیقی یا حقوقی).

ایجاد بالفعل و بالقوه هرگونه نزاع یا دعوی حقوقی.

حاوی بالقوه یا بالفعل هر چیز غیرقانونی، مضر، فریب آمیز، افتراآمیز، بدگویانه، تهدیدکننده، توهین آمیز، آزاردهنده، مبتذل و وقیح.

حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز نژادپرستانه، اهانت آمیز به اقوام و فرهنگها و ادیان.

حاوی بالفعل و بالقوه هر چیز دیگری که باعث تخلف جنائی شود و مسوولیتهای مدنی برانگیزد یا قوانین اجرایی را مخدوش کند.به علاوه مشتری تضمین می کند که مشتری عضو هیچ سازمان تروریستی نیست و در هیچ فعالیت تروریستی آرتیمان نداشته است. مشتری موافق است که آرتیمان و هر شخص ثالث مرتبط با آرتیمان (شامل نمایندگان فروش)، کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و آرتیمانهای تابعه آرتیمان از هرگونه ادعای دِین یا دعوی حقوقی به هر نحو، که ناشی از نقض مفاد این سند ازطرف مشتری است یا ادعای هر شخص ثالث دیگری، مصون است.

تلاش مشتری برای جلوگیری از خرابی. مشتری باید به طور فعال در جهت جلوگیری از هر گونه صدمه به سیستم های آرتیمان شامل صدمات ویروسی، تلاش کند. آرتیمان این حق را برای خود محفوظ می دارد تا بنا به صلاحدید خود منفرداً برنامه های ضد ویروس اجرا کند تا میزان صدمات بالفعل و بالقوه را کاهش دهد.

رفتارهای ممنوعه دیگر. مشتری اجازه ندارد و نباید برای مهندسی معکوس(reverse engineering)، کامپایل معکوس، از هم باز کردن سیستمها، یا هر گونه تلاشی برای بدست آوردن کد برنامه ها از سخت افزار، نرم افزار یا هر چیز دیگری که برای مشتری بوسیله آرتیمان فراهم می شود، عملی انجام دهد.

ارتقاء اجباری. اگر آرتیمان به صلاحدید خود منفرداً، تشخیص دهد که مشتری یا حساب کاربری او، کارایی سرورها یا یکپارچگی شبکه آرتیمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است یا حساب کاربری مشتری بسیار بیشتر از پهنای باند یا فضای دیسک تخصیص داده شده به مشتری، مصرف می کند، ممکن است آرتیمان از مشتری بخواهد و مشتری باید به این خواسته رضایت دهد تا حساب کاربری مشتری به میزان کافی بنا به صلاحدید آرتیمان منفرداً، ارتقاء یابد.

خط مشی ها و مجوزهای سایرین. استفاده مشتری از شبکه و منابع محاسباتی یا خدمات سایرین با توجه به مجوزها و شرایط و ضوابط استفاده خود آنها صورت می گیرد. در شرایطی که تداخلی بین خط مشی ها و شرایط سایرین با این سند ایجاد گردد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

ثبت دامنه. مشتری موافق است که با ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، مشتری تضمین می کند که اطلاعات ارسالی صحیح، دقیق و کامل است و هر گونه تغییری محتمل در آینده در این اطلاعات بوسیله ثبات مربوطه، ممکن است فرایند زمانبری باشد. مشتری همچنین می پذیرد و موافق است که صرف ارسال فرم ثبت سفارش برای ثبت دامنه، از ایراد در ثبت یا استفاده بعدی مصون نخواهد داشت.

خط مشی های ثبتی سایر ثباتها.  ثبت نام دامنه مشتری در یک ثبات، با توجه به شرایط وضوابط ثبت نام دامنه از طرف ثبات مربوطه انجام خواهد شد. در مواردی که شرایط و ضوابط آن ثبات با مفاد این سند تداخل داشته باشد، مشتری موافق است که مفاد این سند ارجح است.

 

سوء استفاده و نقض عهد مشتری.

تعریف سوء استفاده مشتری. هرگونه سوء استفاده مشتری به عنوان نقض این سند تلقی خواهد شد.  تعیین اینکه چه چیز سوء استفاده مشتری است در صلاحیت آرتیمان منفرداً است.

سوء استفاده مشتری شامل استفاده از خدمات آرتیمان در فعالیتهای جنائی(شامل تصاویر خلاف عفت از کودکان و کلاه برداری)، مخدوش کردن حقوق معنوی اشخاص(حقیقی یا حقوقی)، نمایش چیزهای مبتذل، اهانت آمیز، افتراآمیز، تهدیدآمیز، بهره گیری از خدمات آرتیمان برای اختلال در استفاده طبیعی سایر مشتریان، تولید انبوه فرایندها(spawning processes)، مصرف بی رویه حافظه اصلی، پردازنده و پهنای باند، ارسال هرزنامه(Spam) یا انبوه نامه های الکترونیکی(چه باعث ایجاد اختلال در خدمات گیری سایر مشتریان بشود یا نشود)، دسترسی یا استفاده بدون مجوز به اطلاعات، سیستمها یا شبکه(شامل هرگونه تلاشی برای درآوردن، پیمودن و آزمون نقاط ضعف سیستم یا شبکه یا انجام رخنه امنیتی، بدون مجوز از طرف صاحب سیستم یا شبکه) و ایجاد ارتباط بین خدمات آرتیمان به هر کاربری(شامل بمباران پست الکترونیک(Mail bombing) و Flooding ، تلاش عمدی برای بارگذاری زیاد به سیستم، و حملات Broadcast). بدون ایجاد محدودیت در آنچه پیش از این ذکر شد، آرتیمان مشخصا ذخیره و نگهداری هر گونه نرم افزار دزدی، استفاده از هرگونه نرم افزار  IRC bot و پروکسی(شامل “bnc” و “eggdrop”)، ذخیره یا استفاده از هرگونه نرم افزار مورد استفاده برای Hack و Crack، ذخیره و یا فروش فهرست های پست الکترونیک انبوه مورد استفاده در ارسال هرزنامه ها یا ارسال انبوه نامه الکترونیکی، جعل هر گونه TCP/IP Packet header یا هر بخشی یا header  یک نامه الکترونیکی، را ممنوع اعلام می کند. مشتری درک میکند و می پذیرد و موافق است که سوء استفاده مشتری، باعث خواهد شد تا آرتیمان فی الفور نسبت به قطع کلیه خدمات مشتری اقدام کند.

ارسال هرزنامه(Spam). مشتری می فهمد و می پذیرد که آرتیمان هرگز ارسال انبوه نامه های الکترونیکی یا پیام های تبلیغاتی در شبکه اینترنت را تحمل نخواهد کرد، که این شامل نگهداری از یک SMTP باز یا دخیل شدن در ارسال هرزنامه با استفاده از خدمات یک آرتیمان فراهم کننده خدمات اینترنت(ISP) دیگر یا میزبان وب دیگر، یا وجود پیوند از داخل محتویات یک هرزنامه به وب سایتی که در سرورهای آرتیمان میزبانی می شود، و یا فروش یا توزیع هر گونه نرم افزاری از طریق وب سایت که کار ارسال هرزنامه را تسهیل کند، نیز می شود. ارسال هرزنامه اکیداً ممنوع است و فی الفور باعث نقض این سند خواهد شد و متعاقب آن آرتیمان کلیه خدمات مشتری را قطع خواهد کرد.

معیارهای انضباطی. در صورت سوء استفاده مشتری، آرتیمان ممکن است به صلاحدید خود منفرداً، معیارهای انضباطی خاصی، نظیر دادن هشدار، به تعلیق درآوردن و یا قطع کردن حساب کاربری مشتری و کلیه خدمات آرتیمان به مشتری را به اجرا درآورد. اگر مشتری به تعلیق درآید و آرتیمان بخواهد که تعلیق مشتری را خاتمه دهد، آرتیمان ممکن است بنا به صلاحدید خود منفرداً هزینه ای برای اتصال مجدد مشتری قبل از برقراری خدمات آرتیمان برای مشتری طلب کند. مشتری می پذیرد و موافق است که اگر حساب کاربری مشتری معلق گردد، آرتیمان ممکن است مراجعین به وب سایت مشتری را به صفحه پشتیبانی فنی وب سایت هدایت کند. همچنین مشتری موافق است که آرتیمان(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، آرتیمانهای تابعه، فروشندگان) برای به تعلیق درآوردن حساب کاربری مشتری، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

نظارت. آرتیمان این حق را برای خود محفوظ می دارد و مشتری نیز بر آن رضایت دارد که آرتیمان بر خدمات عرضه شده خود، و محتویات وب سایت مشتری برای اطمینان از عدم نقض مفاد این سند، نظارت کند. هرچند مشتری درک می کند که آرتیمان نظارت برارتباطات، فعالیتها و محتویات وب سایت مشتری را به عنوان رویه عمومی انجام نمی دهد و آرتیمان داشتن هرگونه رویه عمومی برای چنین کاری را، از خود صریحاً سلب می نماید.

تشخیص نادرست. مشتری می پذیرد که فعالیت مشتری ممکن است به اشتباه به عنوان سوء استفاده مشتری تلقی گردد. یک مشتری که معتقد است در مورد او تشخیص نادرست انجام شده است، می تواند از مدیر واحد پشتیبانی درخواست تجدید نظر کند. تعیین اینکه آیا فعالیت مشتری، سوء استفاده بوده یا خیر تنها در صلاحیت آرتیمان منفرداً می باشد. همچنین مشتری موافق است که آرتیمان(شامل کارمندان، نمایندگان، مدیران، زیرمجموعه ها، آرتیمانهای تابعه، فروشندگان) در رابطه با تشخیص نادرست در مورد اینکه فعالیت مشتری سوء استفاده بوده یا نبوده، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان یا دعوی قانونی مصون است.

نقض مفاد سند. مشتری موافق است که هرگونه فعالیتی از طرف مشتری، سایر مشتریان آرتیمان و هرکس دیگری که از خدمات آرتیمان استفاده می کند و یا به نحوی مرتبط با آرتیمان است، که مفاد این سند را مخدوش می کند را به آرتیمان گزارش دهد. اگر مشتری در مورد اینکه فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، مردد است، باید در این مورد آرتیمان  را مطلع سازد تا آرتیمان آن را تعیین کند. تعیین  اینکه آیا فعالیت خاصی مفاد این سند را مخدوش می کند یا خیر، تنها در صلاحیت آرتیمان منفرداً می باشد.

مسوولیتهای مدنی یا جنایی برای نقض. مشتری می پذیرد و موافق است که هرگونه نقض مفاد این سند ممکن است پیگرد قانونی یا جنایی بعدی داشته باشد.

 

قطع

علت قطع. مشتری می فهمد، می پذیرد و موافق است که اگر آرتیمان متوجه شود، که مشتری به هر نحوی، مفاد این سند را نقض کرده است، آرتیمان این حق را برای خود محفوظ می دارد که فی الفور بدون اطلاع قبلی، خدمات مشتری را قطع کند.در این صورت، آرتیمان هیچگونه دِینی نخواهد داشت و مشتری نیز اقرار می کند که هیچگونه ادعایی در برابرآرتیمان برای قطع خدمات، متعاقب نقض مفاد این سند از طرف مشتری، نداشته باشد.

ورشکستگی. در صورت ورشکستگی مشتری، آرتیمان ممکن است ، خدمات خود به مشتری را با یا بدون اطلاع قبلی قطع کند و مشتری موافق است آرتیمان در چنین شرایطی از هرگونه ادعایی مصون خواهد بود.

بقاء. موادی از این سند در صورت انقضاء یا قطع به هر دلیلی، بر قوت خود باقی خواهد ماند. این مواد عبارتند از: (3-4)، (3-6)، مواد 4 الی 8، ماده 10، ماده 11، مواد 15 الی 20.

 

غرامت

همچنین مشتری موافق است که آرتیمان و هر شخص ثالث وابسته به آن(شامل نمایندگان فروش)، کارمندان و نمایندگان و مدیران و زیرمجموعه ها آرتیمان، آرتیمانهای تابعه و فروشندگان آرتیمان، در مقابل هرگونه ادعای ضرر و زیان، دعوی حقوقی، پرداخت غرامت، پیگرد قانونی از طرف مشتری در رابطه با استفاده از خدمات آرتیمان مصون هستند.

 

محدودیت دِین

برای حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون، در هیچ رخدادی و تحت هیچ شرایطی آرتیمان (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و آرتیمانهای تابعه) و هر شخص(حقیقی یا حقوقی) دیگری که در ایجاد، تولید یا توزیع خدمات آرتیمان دخیل است، دِینی در قبال از دست دادن نام دامنه یا هرگونه زیان فردی یا تجاری، کاهش سود، افزایش هزینه، افزایش هزینه محصولات یا خدمات جایگزین، یا هرگونه صدمه یا زیان به هر نحوی که باشد، یا  صدمه جانبی به هر صورتی – حتی اگر آن صدمه محتمل از توصیه آرتیمان باشد- (الف) منتج از استفاده یا عدم استفاده از خدمات آرتیمان یا (ب) در ارتباط با مهاجرت یا جابجایی آرتیمان یا تجهیزات متعلق به مشتری و یا آرتیمان، نخواهد داشت. کل دِین آرتیمان در قبال مشتری یا هر شخص ثالث دیگری، اگر وجود داشته باشد، برای هر گونه صدمه مرتبط با خدمات آرتیمان، شامل هرگونه قصور یا فراموشی آرتیمان یا نمایندگان آرتیمان، محدود به فی نصب و راه اندازی یا فی ماهانه پرداختی مشتری به آرتیمان (هرکدام که بیشتر باشد) خواهد بود و بیشتر از آن نخواهد بود.

 

سلب مسوولیت

عدم تضمین. به غیر از مواردی که صریحاً در این سند قید شده اند، هیچ رای و نظری چه کتبی، چه شفاهی و چه به هر صورت دیگری، که بوسیله آرتیمان، کارمندان و مأموران آرتیمان، داده شود، هیچگونه تضمینی بوجود نخواهد آورد و اعتماد مشتری به چنین اطلاعاتی یا رای و نظری، تنها با تشخیص خود مشتری منفرداً انجام می شود و آرتیمان به هیچ وجه دِینی به کسی در قبال چنین اعتمادی نخواهد داشت.

نسخه پشتیبان اطلاعات و تامین بیمه. مشتری می پذیرد و موافق است تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات مشتری و نگهداری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری، تنها در حیطه مسوولیت مشتری است و آرتیمان در قبال آن هیچگونه مسوولیتی ندارد.

تغییر، اصلاح، جابجایی و نبود نسخه پشتیبان از اطلاعات. مشتری موافق است که آرتیمان ممکن است نرم افزارها، برنامه های کاربردی، داده ها، سخت افزارها و تجهیزات مرتبط با خدمات مشتری را به هر نحوی، بدون هیچگونه محدودیت، متوقف کند، ارتقاء دهد، جایگزین کند، اصلاح نماید، تغییر دهد و یا به طور فیزیکی جابه جا کند. مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که تغییرات ذکرشده در خدمات آرتیمان، ممکن است، محتویات و برنامه های کاربردی شخصی شده مشتری را تحت تاثیر قراردهد.آرتیمان هیچگونه تضمینی از هر نوع، درمورد کارایی، شرایط و موجودیت محتویات و برنامه های شخصی شده مشتری، نمی دهد. مشتری هم چنین می پذیرد و موافق است که تنها خود مشتری مسوول محتویات و برنامه های شخصی شده خود در مدیریت و تهیه نسخه های پشتیبان از هر یا همه اطلاعات مشتری و تامین بیمه لازم برای تجهیزات مشتری است و آرتیمان دراین زمینه هیچگونه مسوولیت یا دِینی ندارد.

اطلاعات سیستم. آرتیمان هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، اعتبار داده ها و یا اطلاعات موجود نمی دهد. استفاده از اطلاعات بدست آمده از یا از طریق آرتیمان تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می شود.

اطلاعات شبکه های متصل. مشتری می پذیرد که داده ها و اطلاعات موجود در شبکه های متصل ممکن است دقیق نباشد و اینکه آرتیمان توانایی یا اختیاری در مورد داده و اطلاعات آن ندارد. آرتیمان هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد دقت، کیفیت یا اعتبار داده و اطلاعاتی که در شبکه های متصل موجود است یا در آن رد و بدل می شود، نمی دهد. استفاده از داده و اطلاعات بدست آمده، از یا از طریق خدمات آرتیمان تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می شود.

مجوزهای اشخاص ثالث. مشتری درک می کند و می پذیرد که آرتیمان تلاش معقولی برای فراهم کردن فنآوری، توسعه و ابداعات(که مجموعا “فنآوری” به آن اطلاع می گردد) می کند که بخشی از آن تحت مجوز و نشان تجاری اشخاص(حقیقی یا حقوقی) ثالثی است. هرچند که آرتیمان هیچگونه تضمینی به هر نحو، در مورد کیفیت، دقت، قابلیت اطمینان و اعتبار یا ادامه موجودیت هر یا همه جنبه های آن فنآوریها، نمی دهد. علاوه براین آرتیمان مشخصا در مورد هر گونه تضمین درباره قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) آن فنآوریها،  از خود سلب مسوولیت می کند. علاوه براین مشتری، آرتیمان (شامل کارمندان، مدیران، منشیان، وکلا، مستخدمین، مشاورین، پیمانکاران، مأموران،  زیرمجموعه ها و آرتیمانهای تابعه) را از هرگونه ادعای دِینی به هر نحو در مورد لغو هر مجوز اعطایی اشخاص ثالث که منجر به آسیب بالفعل یا بالقوه، صدمه، هزینه به مشتری یا کسب وکار مشتری یا زیرمجموعه های مشتری، یا مشتریان مشتری و هرکس یا چیزی که به مشتری مربوط شود، مصون می دارد. استفاده از فنآوریهایی که از یا از طریق آرتیمان یا اشخاص ثالث ذکر شده، بدست می آیند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با مسوولیت مشتری منفرداً انجام می شود.

 

وب سایت. خدمات، اطلاعات و داده هایی( که در اینجا به آن “اطلاعات” اطلاق می کنیم.) که در وب سایت آرتیمان ارائه می گردند، تنها به صورت همان چیزی که هست، ارائه می شوند وهیچگونه تضمینی از هیچ نوع ندارند.  آرتیمان صریحاً هر گونه مسوولیت یا دِینی را در مورد هر گونه بیان یا تضمینی برای قابل فروش بودن، یا مفید بودن (برای هدف خاصی) را از خود سلب می کند. آرتیمان مطلقا دِینی در رابطه با اطلاعات شامل دِین برای آسیب به رایانه، سخت افزار، داده ها، اطلاعات و کسب و کار مراجعه کننده وب سایت، که منتج از اطلاعات یا فقدان اطلاعات وب سایت باشد، ندارد.

 

آرتیمان دِینی برای موارد زیر ندارد:

هرگونه صدمه ایجاد شده، کلی یا جزیی، ناشی از عملکرد یا فراموشی یا غفلت یا شرایط محتمل خارج از کنترل آرتیمان، در تحصیل، گردآوری یا تحویل اطلاعات.

هر گونه خطا، از قلم افتادگی یا عدم دقت در اطلاعات بدون توجه به اینکه چه چیز باعث آن شده، یا تأخیر یا وقفه در تحویل اطلاعات.

هر تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده یا نشده با اعتماد به اطلاعات عرضه شده در وب سایت. آرتیمان هیچگونه تضمین و تعهدی در مورد توالی، دقت، جامعیت اطلاعات موجود در وب سایت یا اینکه این اطلاعات قابل اطمینان هستند، نمی دهد. آرتیمان هیچگونه تضمین و تعهدی درمورد اینکه اطلاعات پیوسته و بدون خطا باشند یا اینکه کاستی ها قابل اصلاح باشند، نمی دهد. مشتری هیچگونه ادعا، شکایت یا پیگردی در قبال آرتیمان برای بخش یا بخشهایی از وب سایت که دسترسی به آنها ممکن است نیاز به بارگیری Cookie وب سایت داشته باشد، ندارد. “آرتیمان” در این ماده شامل امور، واحدها، بخشها، زیرمجموعه ها و آرتیمانهای مادر آرتیمان و برای هرکدام، شامل کارمندان، مدیران، وکلا، مشاورین، پیمانکاران، مأموران، تأمین کنندگان و تجار وابسته است.

 

پرداخت

دوره صورتحساب. صدور صورتحساب یا فاکتور مشتری، ممکن است به عوامل مختلفی مانند تاریخی که مشتری، مشتری آرتیمان شده است، بستگی داشته باشد. تدارک خدمات آرتیمان برای مشتری در یک(1) ماه، یک دوره صورتحساب است که آغاز آن نخستین روز ماه و پایان آن آخرین روز ماه تقویمی  است. دوره صورتحساب در سر هر ماه تجدید خواهد شد، تا زمانیکه آرتیمان یک “درخواست انصراف” از طرف مشتری (با توجه به ماده انصراف در این سند) دریافت کند. اولین دوره صورتحساب مشتری از همان روزی که آرتیمان فرم سفارش را دریافت می کند، آغاز می گردد. اگر آرتیمان فرم سفارش را در اولین روز یا روزهای بعدی نخستین روز در هر ماه تقویمی دریافت کند، آرتیمان ممکن است نرخ فی آن ماه را بر اساس روزهای باقیمانده آن ماه تقویمی محاسبه کند. آرتیمان این حق را برای خود محفوظ می دارد تا به صلاحدید خود در هر زمان بدون اطلاع مشتری، دوره صورتحساب را تغییر دهد به طوریکه ممکن است برای مشتری  به تناوب کمتر یا بیشتری صورتحساب صادر گردد.  زمانهایی که در آن حساب کاربری مشتری معلق می شود نیز در دوره صورتحساب لحاظ خواهد شد.

سررسید پرداخت. مشتری باید اطمینان حاصل کند که مبلغ صورتحساب را تمام و کمال قبل از شروع هر دوره صورتحساب و نیز دوره صورتحساب نخستین، به آرتیمان پرداخت کرده باشد. مشتری منفرداً، مسوول حصول اطمینان از اینکه آرتیمان مبلغ صورتحساب را قبل از سررسید مربوطه دریافت کرده است، می باشد. آرتیمان ممکن است، بنابه صلاحدید خود منفرداً، تصمیم به عدم ارائه خدمات آرتیمان به مشتری پیش از دریافت کامل مبلغ صورتحساب بگیرد.

روشهای پرداخت. روشهای پرداخت قابل قبول برای آرتیمان، چک، پرداخت نقدی، واریز نقدی به حساب های بانکی مورد قبول آرتیمان ، کارت اعتباری و پرداخت از طریق درگاه آنلاین بانکی می باشند. مشتری چک یا وجه نقد را تنها باید به آدرس ذکر شده در وب سایت آرتیمان ارسال نماید.همچنین مشتری در صورت واریز بانکی، مبلغ صورتحساب را تنها باید به حسابهای بانکی ذکر شده در وب سایت آرتیمان واریز کند.

استفاده بیشتر(Overages). آرتیمان ممکن است، برای استفاده بیشتر از میزان مجاز در خدمات خریداری شده از طرف مشتری صورتحساب صادر نماید که شامل استفاده بیشتر از پهنای باند و فضای دیسک می شود. مشتری منفرداً مسوول اجازه دادن یا جلوگیری کردن از استفاده بیشتر است. مشتری می پذیرد و موافق است که آرتیمان هیچ الزامی برای هشدار در مورد استفاده بیشتر به مشتری ندارد.

حساب کاربری معوق.  حساب کاربریِ مشتری در صورتیکه ظرف 5 روز از آغاز دوره صورتحساب پرداخت آن انجام نشود، در وضعیت “معوق” قرار خواهد گرفت .

جریمه حساب کاربری معوق. حساب کاربریی که در وضعیت معوق قرار گیرد، ممکن است از طرف آرتیمان معلق گردد و از استفاده از حساب کاربری جلوگیری شود. مراجعین به وب سایت حساب کاربری معوق ممکن است به صفحه وب پشتیبانی فنی آرتیمان، هدایت شوند. حساب کاربری معوقی که برای یک دوره کامل صورتحساب پرداخت نگردد، ممکن است به صلاحدید آرتیمان منفرداً، کلیه فایلهای آن بایگانی گردد، یا حذف شود.برای حساب کاربری در زمانی که معوق شده نیز، صورتحساب صادر خواهد شد.

هزینه برقراری مجدد. آرتیمان ممکن است از مشتری بابت بازگرداندن حساب کاربری معوق به وضعیت عادی، هزینه ای تحت عنوان برقراری مجدد خدمات به مبلغ(صدهزار(100000) ریال) دریافت کند و مشتری باید این هزینه را پرداخت نماید.

تغییرات. آرتیمان ممکن است قیمتها و فی خدمات عرضه شده بوسیله آرتیمان را، هر زمان که بخواهد، بدون اطلاع مشتری تغییردهد.

مالیات. آرتیمان مالیات مشمول که طبق قانون باید از مشتری بگیرد را، از مشتری طلب خواهد کرد و مشتری باید بپردازد. مشتری منفرداً مسوول پرداخت مالیات های قانونی خود است.

 

9- انصراف

تمدید خودکار. به محض دریافت فرم سفارش از طرف مشتری به آرتیمان، مشتری متعهد به اجرای مفاد این سند خواهد شد و تصور آرتیمان این خواهد بود که مشتری مفاد این سند را پذیرفته است. مفاد این سند و در صورت وجود، سایرقراردادهای خدمات بین مشتری و آرتیمان، به محض رسیدن به پایان مهلت دوره صورتحساب به طور خودکار تمدید خواهد شد، مگر آنکه مشتری به نحو مشخصی “درخواست انصراف” دهد.

درخواست انصراف. “درخواست انصراف”، به معنی درخواست مشتری، با توجه به مفاد این سند، ازآرتیمان برای توقف خدمات آرتیمان برای یک حساب کاربری مشتری می باشد. برای اینکه درخواست انصراف مشتری معتبر باشد و آرتیمان به آن ترتیب اثر دهد، مشتری باید موارد زیر را در درخواست انصراف خود رعایت کند:

بر پایه ماهانه. اگر پرداختهای مشتری به صورت ماهانه انجام می شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان(که نشانی آن در وب سایت آرتیمان موجود است)، تحویل گردد. مشتری همچنین می تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن 88916305 در ساعات 8 صبح الی 5 بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به آرتیمان اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت 5 بعد از ظهر آخرین روز کاری یک ماه انجام شود تا درخواست انصراف از پایان آن ماه بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای ماه بعد تمدید نگردد و گرنه آرتیمان به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای ماه بعد یا دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به آرتیمان می دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.

بر پایه غیر ماهانه. اگر پرداختهای مشتری به صورت غیر ماهانه(سه(3) ماهه، شش(6) ماهه، دوازده(12) ماهه، یا هر تعداد دیگری ماه) انجام می شود، درخواست انصراف مشتری، باید به صورت کتبی، بوسیله نمابر، یا پست سفارشی، یا پیک، به واحد پشتیبانی مشتریان(که نشانی آن در وب سایت آرتیمان موجود است)، تحویل گردد. مشتری همچنین می تواند، درخواست انصراف خود را به صورت تلفنی، با تلفن 88916305 در ساعات 8 صبح الی 5 بعد از ظهر روزهای شنبه الی چهارشنبه، به آرتیمان اعلام کند. درخواست انصراف مشتری باید پیش از ساعت 5 بعد از ظهر، پانزده (15) روز قبل از فرارسید دوره صورتحساب جدید، انجام شود تا درخواست انصراف از پایان دوره صورتحساب جاری بررسی گردد و حساب کاربری مشتری برای دوره صورتحساب بعد تمدید نگردد و گرنه آرتیمان به طور خودکار حساب کاربری مشتری را برای دوره صورتحساب بعد تمدید خواهد کرد. هنگامی که مشتری درخواست انصراف حساب کاربری را به آرتیمان می دهد، هزینه ها به نسبت زمان باقیمانده، تقسیم نخواهد شد.

پرداخت کامل صورتحساب. حساب کاربری مشتری باید به صورت تمام و کمال قبل از هر گونه درخواست انصرافی پرداخت گردد.

تضمین 30 روزه برگشت پول. آرتیمان در مورد برگشت سی(روزه) حداقل 75 درصد پول به مشتری تضمین می دهد. اگر مشتری از خدمات آرتیمان راضی نباشد، ظرف مدت سی(30) روز نخست، می تواند درخواست عودت فی پرداختی خود را نماید. دوره سی(30) روزه نخست آغاز خدمات آرتیمان به مشتری محاسبه می گردد. فی دریافتی برای نصب و راه اندازی، استفاده بیشتر و فی ثبت دامنه، فی ماه نخست خدمات سرور مجازی، و فی مجوزهای صادر شده اشخاص ثالث(حقیقی یا حقوقی) قابل عودت نیستند.

 

قانون حاکم

هر قرارداد و موافقتنامه شامل این سند، فرم های سفارش و سایر قرارداد ارائه خدمات آرتیمان بین مشتری و آرتیمان، مشمول و مبتنی بر پایه قوانین جاری کشور ایران، تفسیر خواهد شد. مشتری موافق است که هر گونه دعوی قضایی یا حکمیت بین مشتری و آرتیمان در چنین حوزه قضایی انجام خواهد شد و مشتری رضایت به حضور و آمدن به این حوزه قضایی دارد. اگر هر بخش از قرارداد از طرف دادگاه ذی صلاح، به هر دلیلی غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، سایر بخشهای قرارداد، کماکان معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

 

فورس ماژور

مشتری درک می کند و می پذیرد و موافق است که آرتیمان در مورد تأخیر در اجرای مفاد این سند، فرم های سفارش و سایر قراردادهای خدمات آرتیمان، که باعث آن وقایعی خارج از کنترل آرتیمان، شامل بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اغتشاش عمومی، آشوب، مصائب ملی، زمین لرزه، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، آلودگی آب، انفجار، قحطی، نزاع کارگری، مشکل حمل و نقل عمومی، تصادف، ممنوعیت یا محدودیت حکومتی( که مجموعا به آن “فورس ماژور” اطلاق می کنیم.)، باشد، مسوولیتی ندارد. آرتیمان برای کاهش و سبک کردن تاثیرات فورس ماژور، تلاش معقولی خواهد کرد. با وجود هر چیزی که در این باره در جاهای دیگر ذکر شده، نبود منابع مالی به عنوان رخداد فورس ماژور، تلقی نخواهد شد و همچنین هیچ رخداد فورس ماژوری، الزام برای پرداختهایی که سررسید آنها رسیده است را، معلق نخواهد کرد.

 

ابطالیه، تغییر و اصلاحیه

هرگونه ابطالیه، تغییر یا اصلاحیه هر بخشی از مفاد این سند، فرم های سفارش یا هر قرارداد خدمات آرتیمان که از طرف مشتری صادر شود، تنها در صورت که موافقت کتبی به امضای نماینده قانونی آرتیمان داشته باشد، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

 

استقلال طرفین

هیچ چیز در این موافقتنامه به معنی، برقراری مشارکت یا ارتباط کارفرما و پیمانکار، آمر و مأمور یا شراکت بین طرفین نیست. طرفین به عنوان طرف مستقل، برای همیشه خواهند بود و هرطرف حق یا اختیار اینکه بر طرف مقابل فرض یا الزامی برقرار کند، ندارد مگر آنکه درباره آن به صراحت بیان شده باشد.

 

معنی و تفسیر

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس.  لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی در کلیت آنچه پیش یا پس از آن آمده است” خواهد بود. تقسیم بندی مفاد این سند به مواد، پاراگرافها، و درج عناوین در آن برای سهولت ارجاع به آن بوده و در کلیت و تفسیر آن خدشه ای وارد نمی کند.

 

معاهده کامل و انحصار

این سند، به علاوه فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات آرتیمان، بین آرتیمان و مشتری، مبنای درک و توافق کامل بین مشتری و آرتیمان را تشکیل می دهد. به جز مواردی که صریحاً، به صورت کتبی و با امضا نماینده قانونی آرتیمان، بر خلاف آن توافق شده باشد، مفاد این سند بر هر توافق کتبی(شامل قالب رایانه ای یا دیجیتالی) یا توافق شفاهی،  ارجحیت خواهد داشت. مفاد این سند و فرم های سفارش و هر قرارداد خدمات آرتیمان، بین مشتری و آرتیمان  منحصرا فقط بین مشتری و آرتیمان خواهد بود و هیچ حقی را به هیچ شخص ثالثی اعطاء نخواهد کرد مگر آنکه صریحاً در این سند بیان شده باشد.

 

صوابدید قانونی

مشتری اقرار و تضمین می کند که مشتری این سند را به طور کامل خوانده است و وقت کافی برای اطلاع از جوانب قانونی آن داشته است یا اینکه از این کار چشم پوشی کرده است و بنابراین شرایط و ضوابط مندرج در این سند را بدون هیچ گونه ابهامی درک کرده و با آنها موافق است.