پکیج های اقتصادی طراحی اختصاصی وب سایت و تبلیغات اینترنتی آرتیمان

پکیج اقتصادی فروشگاه اینترنتی

پکیج طلایی طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی اختصاصی فروشگاه اینترنتی2.000.000 تومان
سرور اختصاصی فروشگاه اینترنتی1.000.000 تومان
امنیت وب سایت و سرور فروشگاه1.000.000 تومان
افزایش ۱۵۰۰۰ فالور اینستاگرام فروشگاه600.000 تومان
تبلیغات بنری فروشگاه اینترنتی600.000 تومان
هزینه پکیج5.200.000 تومان

پکیج نقره ای طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی اختصاصی فروشگاه اینترنتی2.000.000 تومان
سرور اختصاصی فروشگاه اینترنتی1.000.000 تومان
امنیت وب سایت و سرور فروشگاه1.000.000 تومان
افزایش ۱۵۰۰۰ فالور اینستاگرام فروشگاه600.000 تومان
هزینه پکیج4.600.000 تومان

پکیج برنزی طراحی فروشگاه اینترنتی

طراحی اختصاصی فروشگاه اینترنتی2.000.000 تومان
امنیت وب سایت و سرور فروشگاه1.000.000 تومان
افزایش ۱۵۰۰۰ فالور اینستاگرام فروشگاه600.000 تومان
هزینه پکیج3.600.000 تومان

پکیج اقتصادی مراکز درمانی ، کلینیک ها ، پزشکان و شرکت ها

پکیج طلایی طراحی وب سایت

طراحی اختصاصی وب سایت1.500.000 تومان
امنیت وب سایت و سرور وب سایت1.000.000 تومان
افزایش 2۵۰۰۰ فالور اینستاگرام وب سایت1.000.000 تومان
ریپورتاژ خبری600.000 تومان
هزینه پکیج4.100.000 تومان

پکیج نقره ای طراحی وب سایت

طراحی اختصاصی وب سایت1.500.000 تومان
افزایش 2۵۰۰۰ فالور اینستاگرام وب سایت1.000.000 تومان
ریپورتاژ خبری600.000 تومان
هزینه پکیج3.100.000 تومان

 

پکیج برنزی طراحی وب سایت

طراحی اختصاصی وب سایت1.500.000 تومان
افزایش 2۵۰۰۰ فالور اینستاگرام وب سایت1.000.000 تومان
هزینه پکیج2.500.000 تومان