درباره آرتیمان

آرتیمان ، شروع و چشم انداز

پایه ریزی اولیه آرتیمان

آرتیمان در سال 1390 پایه ریزی و اولین گام خود را به صورت رسمی در حوزه طراحی وب سایت با شروع در حوزه طراحی سایت پزشکی شروع کرد

01 مهر 1390

پایه ریزی اولیه آرتیمان

آرتیمان در سال 1390 پایه ریزی و اولین گام خود را به صورت رسمی در حوزه طراحی وب سایت با شروع در حوزه طراحی سایت پزشکی شروع کرد

01 مهر 1390

ورود به بازار تبلیغات اینترنتی

آرتیمان در سال 1391 رسما فعالیت خود را در حوزه تبلیغات اینترنتی و برندسازی شروع و رسما فعالیت خود را در این حوزه گسترش داد.

01 مهر 1391

ورود به بازار تبلیغات اینترنتی

آرتیمان در سال 1391 رسما فعالیت خود را در حوزه تبلیغات اینترنتی و برندسازی شروع و رسما فعالیت خود را در این حوزه گسترش داد.

01 مهر 1391

ورود به بازار طراحی وب سایت برون مرزی

آرتیمان در سال 1392 اولین نمایندگی خود را در کشور عراق به ثبت رسانید و فعالیت خود را در اقلیم کردستان عراق رسما شروع و طی 6 ماه اول بیش از 30 وب سایت شامل هتل ، مجموعه های تفریحی و فروشگاه زنجیره ای اقلیم کردستان عراق را طراحی و پیاده سازی نمود.

01 مهر 1392

ورود به بازار طراحی وب سایت برون مرزی

آرتیمان در سال 1392 اولین نمایندگی خود را در کشور عراق به ثبت رسانید و فعالیت خود را در اقلیم کردستان عراق رسما شروع و طی 6 ماه اول بیش از 30 وب سایت شامل هتل ، مجموعه های تفریحی و فروشگاه زنجیره ای اقلیم کردستان عراق را طراحی و پیاده سازی نمود.

01 مهر 1392

تجهیز و جذب نیروهای متخصص آرتیمان

آرتیمان در سال 1393 اقدام به جذب نیروهای متخصص در حوزه های طراحی گرافیک ، طراحی وب سایت بر اساس قوانین گوگل ، بهینه سازی وب سایت و دیجیتال مارکتینگ کرد و تا امروز سطح دانش و توانایی های خود را به روز و به صورت مستمر تلاش بر به روز بودن اطلاعات پرسنل نموده است.

01 مهر 1393

تجهیز و جذب نیروهای متخصص آرتیمان

آرتیمان در سال 1393 اقدام به جذب نیروهای متخصص در حوزه های طراحی گرافیک ، طراحی وب سایت بر اساس قوانین گوگل ، بهینه سازی وب سایت و دیجیتال مارکتینگ کرد و تا امروز سطح دانش و توانایی های خود را به روز و به صورت مستمر تلاش بر به روز بودن اطلاعات پرسنل نموده است.

01 مهر 1393

ورود به بازار طراحی وب سایت برون مرزی

آرتیمان در سال 1394 اقدام ثبت نمایندگی دیگری در کشور امارات متحده عربی نمود و طی 6 ماه اول با بزرگترین شرکت های ساختمانی امارات شروع بع فعالیت کرد و تا کنون نیز این فعالیت ها در حوزه های طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت ادامه دارد.

01 مهر 1394

ورود به بازار طراحی وب سایت برون مرزی

آرتیمان در سال 1394 اقدام ثبت نمایندگی دیگری در کشور امارات متحده عربی نمود و طی 6 ماه اول با بزرگترین شرکت های ساختمانی امارات شروع بع فعالیت کرد و تا کنون نیز این فعالیت ها در حوزه های طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت ادامه دارد.

01 مهر 1394

جذب سرمایه و ایجاد پروژه های جدید

آرتیمان در سال 1395 اقدام به جذب سرمایه و همچنین سرمایه گذاری در حوزه استارتاپ های جدید نمود . پروژه هایی در حوزه های پزشکی را مورد نظر قرار داد و تا به امروز این استارت آپ ها فعال و در حال گسترش است.

01 مهر 1395

جذب سرمایه و ایجاد پروژه های جدید

آرتیمان در سال 1395 اقدام به جذب سرمایه و همچنین سرمایه گذاری در حوزه استارتاپ های جدید نمود . پروژه هایی در حوزه های پزشکی را مورد نظر قرار داد و تا به امروز این استارت آپ ها فعال و در حال گسترش است.

01 مهر 1395

تغییرات اساسی در سیستم های طراحی

آرتیمان در سال 1396 اقدام به ثبت تغییرات اساسی در نوع طراحی ها و به روزرسانی سیستم طراحی وب سایت خود نمود . در این سال استفاده از طراحی های به روز برای قابل رقابت بودن نمونه های طراحی وب سایت با رقبای خارجی مورد نظر قرار گرفت.

01 مهر 1396

تغییرات اساسی در سیستم های طراحی

آرتیمان در سال 1396 اقدام به ثبت تغییرات اساسی در نوع طراحی ها و به روزرسانی سیستم طراحی وب سایت خود نمود . در این سال استفاده از طراحی های به روز برای قابل رقابت بودن نمونه های طراحی وب سایت با رقبای خارجی مورد نظر قرار گرفت.

01 مهر 1396

تبدیل شدن به معتبر ترین شرکت در حوزه بهینه سازی وب سایت

چشم انداز آرتیمان در سال 1397 تبدیل شدن به معتبر ترین شرکت در حوزه بهینه سازی وب سایت است که با یاری خداوند سعی در ایجاد بسترهای اولیه آن هستیم.

01 مهر 1397

تبدیل شدن به معتبر ترین شرکت در حوزه بهینه سازی وب سایت

چشم انداز آرتیمان در سال 1397 تبدیل شدن به معتبر ترین شرکت در حوزه بهینه سازی وب سایت است که با یاری خداوند سعی در ایجاد بسترهای اولیه آن هستیم.

01 مهر 1397