قرارداد طراحی وب سایت را میتوان مهمترین مرحله طراحی وب سایت نامید ، این قرارداد نه تنها برای کارفرما اهمیت دارد بلکه برای مجری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطلب به چند نکته بسیار مهم در قرارداد طراحی وب سایت اشاره خواهیم کرد.

  1. موضوع قرارداد طراحی وب سایت : در قسمت موضوع قرارداد باید به صراحت نوع طراحی وب سایت و سیستم مدیریت وب سایت ذکر شود و همچنین تمامی موارد اصلی باید در قسمت موضوع قرارداد ذکر شده باشد.
  2. زمان قراداد طراحی وب سایت : در این قسمت تاریخ شروع طراحی ، همچنین تاریخ پایان طراحی و همچنین روزهای کاری باید مشخص شده باشد و همچنین روزهای طراحی باید مشخص شده باشد ، برای مثال : 25 روز کاری (روزهای کاری شامل شنبه تا چهارشنبه به جز تعطیلات رسمی کشور)
  3. تعهدات کارفرما : در این قسمت تعهدات کارفرما شامل ، ارسال دسترسی های هاست و دامنه ، ترجمه متون در صورتی که طراحی وب سایت چند زبانه باشد ، قوانین و نحوه پرداخت و همچنین کلیه مواردی که کارفرما باید در زمان اجرای قرارداد رعایت و اجرا نماید باشد.
  4. تعهدات مجری : در این قسمت تعهدات مجری شامل قوانینی که باید در طراحی وب سایت رعایت نماید و همچنین اصل و اصول حفظ امانتداری در اطلاعاتی که از سمت کارفرما ارسال شده است و همچنین کلیه مواردی که مجری باید در زمان اجرای قرارداد رعایت و اجرا نماید باشد.
  5. هزینه ها و مبلغ قرارداد طراحی وب سایت : کلیه هزینه ها به صورت جداگانه در این قسمت نوشته خواهد شد و همچنین نحوه پرداخت باید به صورت دقیق بیان گردد ، برای مثال : 22.000.000 ریال ، 50% مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت معادل 11.000.000 ریال به عنوان پیش پرداخت و 50% مابقی قرارداد معادل 11.000.000 ریال پس از تحویل ، آموزش و تایید کارفرما
  6. پشتیبانی فنی وب سایت : در این قسمت زمان ، هزینه ها و نحوه پشتیبانی وب سایت باید مورد به مورد با اعلام هزینه های ماهیانه یا سالیانه ذکر گردد.
  7. فسخ قرارداد طراحی وب سایت : یکی از مهمترین قسمت های قراداد طراحی وب سایت قسمت فسخ قرارداد است و یادمان باشد که این قسمت در زمان اعلام دعوا از هر طرف اهمیت دو چندانی پیدا خواهد کرد ، در این قسمت نحوه و قوانین و مقررات فسخ قرار خواهد گرفت.
  8. فورس ماژور (شرایط خاص) : در مواردی  که به علل ناشی از شرایط قهری که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین بوده و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد. هریک از طرفین می توانند قرارداد را فسخ و مراتب را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهد. در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت واقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.