بهینه سازی وب سایت به چندین بخش تقسیم میگردد بهینه سازی محتوا وب سایت : بهینه سازی محتوای وب سایت شامل تصحیح کلمات کلیدی ، چیدمان ، جایگزاری ها ، نحوه نمایش و کلیه تصحیحات مربوط به محتوای وب سایت است ، در این نوع از…