برچسب: شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک و بزرگ

تاثیر شبکه های اجتماعی در کسب و کارهای کوچک و بزرگ امروز کاملا ملموس است ، کسب و کارهای کوچک و بزرگ در شبکه های اجتماعی تا چندی پیش صرفا معرفی میشدند ولی این معرفی باعث رونق کسب و کارهای آن ها نمیشد. مدت زیادی…

افزایش فالوور اینستاگرام

افزایش فالوور اینستاگرام چرا از اهمیت زیادی برخوردار است ؟ در حال حاضر 25 میلیون کسب و کار در اینستاگرام در حال فعالیت است و انتظار میرود این روند در ماه های آینده به سرعت رشد چشم گیر تری داشته باشد ، اینستاگرام بستر مناسبی برای…