قرارداد طراحی وب سایت را میتوان مهمترین مرحله طراحی وب سایت نامید ، این قرارداد نه تنها برای کارفرما اهمیت دارد بلکه برای مجری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطلب به چند نکته بسیار مهم در قرارداد طراحی وب سایت اشاره خواهیم کرد. موضوع قرارداد طراحی وب…